Projekt címe: Mikszáth nyomában – Élménypedagógia Palócföldön
Projektazonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-00323
Támogatás összege: 23 872 444 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt várható befejezési dátuma: 2020.05.31

„Horpács Község Önkormányzata a nyugat-nógrádi térség oktatási és nevelési intézményeivel együttműködésben olyan programokat dolgozott ki, amelynek eredményeképpen javulást várunk a kulturális érdeklődés, helyi identitás-érzés terén. Az iskolai keretek között történő oktatásban időhiányból fakadóan kevés olyan informális, szemléletformáló program kap helyet, amely élményszerűen nyújtja át a tudást az ifjúságnak.

Célunk a programmal, hogy a gyerekek és fiatalok olyan eseményeken és foglalkozásokon vehessenek részt, amelyek segítségével élmények kapcsán jobban elmélyíthetik a tananyagban tanultakat, megismertessük velük a magyarság értékeit, a magyar irodalom egyik jeles, helyi képviselőjének életét és műveit, erősítve így a helyi identitást, valamint a csoportfoglalkozások és a helyi tradíciók, ünnepek által a közösséghez való tartozást érzését. A nevelési-oktatási intézményekkel való együttműködés kialakítása lehetőséget nyújt a hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására, valamint segítséget nyújt az innovatív, élményszerűséget képviselő pedagógiai, tanulási formák elterjesztéséhez a tanórán kívüli tevékenységek során. A foglalkozások hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, az élménypedagógiai módszerek által, tapasztalat útján, nem iskolai keretek között megvalósuló programok útján, amelyek segítségével a tudás megszerzése igényként merül fel a gyerekekben, valamint hozzájárul a kulturális tudatosság és kifejezőképesség megalapozásához.”