A közalapítvány 1999-ben jött létre, vagyonát öt tagú kuratórium kezeli, melynek elnöke Gere László. Feladata támogatni:

 • a Mikszáth-örökség Horpácson található tárgyi emlékeinek ápolását
 • a Horpács idegenforgalmát fellendítő és a Mikszáth-hagyományokat erősítő programokat, kiadványokat
 • a horpácsi Mikszáth-emlékhelyet gyarapító klasszikus műalkotások létrehozását
 • egy horpácsi központtal létrehozandó Mikszáth Kutatóhely létesítését
 • Horpács általános felvirágoztatását, a település lakosságmegtartó erejét növelő, segítő kezdeményezéseket.

Kérjük, olvassa el az alapítvány legfrissebb felhívását, és támogassa Ön is személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával. Az alapítvány adószáma: 18636495-1-12.

Az Alapítvány székhelye Horpács, elnöke Dr. Varga Péter Miklós, célja:

 1. Műemlékvédelem: Szontagh- és Mikszáth-kúria, Múzeum és ingatlanegyüttes felújítása, állagának megóvása, fenntartása az utókor számára.
 2. Természetvédelem: Az a) pontban foglalt ingatlanegyüttest övező park (természetvédelmi terület) felújítása, megóvása, gondozása.
 3. Sport: Az a) pontban meghatározott ingatlan területén szabadidő eltöltését szolgáló és sportolást elősegítő sportlétesítmény kialakítása az egészséges életmódra nevelés érdekében. A sportcélú létesítmény kialakítása az ingatlannak erre a célra elkülönített, korábban is folyamatosan sportcélokra hasznosított részén lehetséges.
 4. Kulturális tevékenység, képességfejlesztés: Képző- és iparművészet, fiatal ipar- és képzőművészek, előadóművészek támogatása, tehetséges diákok részére – művészek bevonásával – alkotó tábor működtetése, kulturális rendezvények szervezése. (Ezen cél megvalósítása az ingatlanegyüttes helyreállítását követően történik.)

Az Alapítvány székhelye Horpács, elnöke Dr. Sándor Vilmos, célja:

 1. Független fórumot biztosítani az információk és gondolatok cseréjéhez.
 2. Fórumként szolgálni olyan társadalmi, kulturális rendezvények számára, amelyek fejlesztik a barátságot és a partnerséget. Az ilyen rendezvényeket azért szervezi, illetve támogatja a társaság, hogy segítse a barátság továbbépítését.
 3. Fórumot biztosítani az elfogulatlan, demokratikus nézetek, intézmények és kapcsolatok számára Magyarországon azért, hogy fejlessze a partnerséget a magyarok és amerikai, illetve transzatlanti partnereik között.
 4. Fórumot biztosítani az eszmecserék számára olyan témákban, mint:
  • a kormányok közötti kapcsolatok
  • a civil szervezetek szerepe
  • a magántulajdonú és állami tulajdonú szektorok viszonya
  • hosszú távú stratégiai fejlesztési irányok
  • társadalmi kommunikációs technikák
  • közjogi problémák
  • az átlátható költségvetési rendszerek kidolgozása

és egyéb olyan kérdésekben, amelyek hatást gyakorolnak a demokrácia, illetve az ehhez kapcsolódó magyar, továbbá közép-európai intézményrendszer fejlesztésére.