Kiss Tamás mind apai és anyai részről tősgyökeres szécsényi családból származik, s bár az élet úgy hozta, hogy évtizedek óta elköltözött Nógrádból soha nem felejtette el palóc gyökereit. A 80-a évek vége felé két horpácsi családdal is szoros barátságba kerülve többször is ellátogatott Horpácsra. Megismerve az itteni embereket, a falu különleges szellemi-kulturális örökségét, úgy érezte, hazajött szülőföldjének e kicsiny szegletébe. A település vezetésével is kapcsolatba lépve, megismerve a falu életét, több felújításhoz (templom, orvosi rendelő, buszváró) nyújtott önzetlen támogatást, ahogy a szoborpark kialakításának, a falunapi rendezvényeinknek is nagyvonalú mecénása mind a mai napig.

Horpács első díszpolgári címét Molnár Zoltán polgármester 2008. szeptember 13-án, a X. Horpácsi falunapon adományozta Kiss Tamás úrnak.

Kiss Tamás
Kiss Tamás

Praznovszky Mihály salgótarjáni születésű, a Madách Gimnázium diákjaként 1963-ban járt először Horpácson. Fotó örökíti meg, ahogy diáktársaival ott állnak a kúria tornácán. Ettől kezdve lett életének szerves része Mikszáth Kálmán életművének kutatása. Könyveket írt a nagy palócról, konferenciákat szervezett, kiállításokat rendezett, megalapította a Mikszáth Társaságot.

És ezzel párhuzamosan Horpács lett életének a fontos helyszíne. Minden mögött ott találjuk őt: az új kiállítások, szobrok a parkban, évfordulók, emlékünnepségek, a Mikszáth társaság rendezvényei évente ismétlődően. Megírta településünk történetétis egy nagy kötetben. Összeköti falunkat más Mikszáth falvakkal, mint Mohora, Szklabonya.

Munkásságát elismerték Madách-díjjal, Toldy Ferenc-díjjal s lett Nógrád megy díszpolgára is.Önkormányzatunk képviselő-testülete Mikszáth Kálmán írói örökségének, szellemi hagyatékának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért a község díszpolgára címet adományozta Praznovszky Mihálynak. A díszoklevelet 2018. október 13-án, a Kálmán-napi megemlékezésen vette át Horpács polgármesterétől.

Praznovszky Mihály
Praznovszky Mihály