Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK beíratása a BORSOSBERÉNYI GESZTENYÉSKERT ÓVODÁBAN a következő időpontokban történik:

2019. május 13,14,15 (hétfőtől-szerdáig) 08.00-16.00 óráig
2019. május 16-17 (csütörtök-péntek) 08.00-12.00 óráig
A beiratkozás helyszíne: Borsosberény, Rákóczi út 2

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Azokat a gyermekeket is be kell íratni, akik augusztus 31-e után töltik be 3. életévüket és év közben kapcsolódnak be az óvodai nevelésbe!

A beiratkozás napjain betekintést nyerhettek óvodánk életébe!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Születési anyakönyvi kivonat
TAJ kártya
Lakcímkártya
A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa